Personleg trenar Sandra Hjønnevåg

Utdanning:

  • Bachelor i folkehelse og helsefremjande arbeid ved Universitetet i Bergen
  • Bachelor i idrett og kroppsøving ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
  • Master i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskule, Sogndal
  • Personleg trenar ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

Trening er vore ein stor del av livet mitt, og eg ynskjer at andre skal føle på same treningsglede som eg gjer. Difor vil eg ha fokus på mestringskjensle og at utøvarane skal føle på ein treningsglede når dei går frå timen. Viktig å fokusere på kropp, helse og sjel som ein eining. Alt høyrer saman. Ein sunn kropp, gir betre helse og betre sjel.

Som personleg trenar er eg ein positiv, glad og entusiastisk person som likar å presse utøvarane mine det llle ekstra for å skape framgang.

«Uansett mål og erfaring, personleg trening for alle»

Sandra Hjønnevåg
Epost:
shj870@gmail.com