Personleg trenar Øystein Myrkaskog

Øystein er utdanna personleg trenar hos AFPT, og har gått idrett i Sogndal.

Øystein har alltid vore aktiv innan forskjellige idrettar, men då spesielt fotball i seinare tid. Erfaren eller uerfaren, som PT er Øystein opptatt av at vi saman skal nå måla dine som eit team, uansett kva som er målet ditt. Det skal være utfordrande, spennande og kjekt.

Øystein Myrkaskog
Epost: oystein@spenst.no