Personleg trenar Ingvild Lien

PT nivå 2

Ingvild Lien er en av fylkets mest erfarne personlige trenera, og har jobba som fulltids PT sidan 2011. Sammen med Hanne Lien etablerte dei Lien Helse i 2013.

Utdanning:

  • Bachelor i folkehelsearbeid v/ Høgskulen i Bergen
  • Personleg trenar v/ Norges Idrettshøgskule
  • Poliquin Intrenational Certification Program Level 1 & 2
  • Funksjonell anatomi og fysiologi v/ Bjørknes Høgskule
  • Rehab Trainer v/ Akademiet for Personleg Trening
  • Kurs i maksimal feittforbrenning v/ Akademiet for Personleg Trening
  • Kurs i hypertrofi -v/ Akademiet for Personleg Trening

Ingvild har sjølv god erfaring innan styrke og muskelvekst, og ser ein klar samanheng mellom fysisk og psykisk styrke. Søken etter ny kunnskap, og ynskje om å bli ein betre coach, gjorde til at ho sjølv tok steget med å få seg ein personleg trenar. Ho har ei klar meining om at steget ein må ta for å komme seg vidare, og nå nye mål, er å søke råd hos dei beste.

Mitt ynskje som personleg trenar er å få fysisk aktivitet til å bli ein naturleg del av kvardagen, skape mestringsfølelse og motivasjon. Saman set vi realistiske mål, og på vegen dit skal eg gjere mitt beste for at du yter det lille ekstra. I mine auger er individuell tilrettelegging, læring og glede det som skal til for få best mogleg resultat. I eit stillesittande samfunn er fysisk aktivitet nøkkelen til god helse og eit smertefritt liv.

Ingvild Lien

Ingvild Lien
Epost:
ingvild.lienhelse@gmail.com
Telefon: 41 44 31 27