Helse i fire etasjar

Med sentral beliggenheit i Sentrum Sør skal Helsehuset Førde SA være eit naturleg førsteval for helsetenester i Sogn og Fjordane området.

Helsehuset Førde SA består av private aktørar der du som kunde møter eit tverrfagleg miljø og brei kompetanse, fordelt på fire etasjar. Dagleg leiar er Hanne Lien. Tlf. 916 02 667.

Her finn du følgande fagfelt

 • Fysioterapeutar
 • Treningssenter
 • Akupunktør
 • Ernæringsrådgjevarar
 • Kiropraktorar
 • Gynekolog
 • Psykolog
 • Legar
 • Bedriftshelseteneste
 • Ultralyd
 • Jordmor
 • Personleg Trenar

Fasilitetar

Inngang til Helsehuset:

Inngang til helsehuset:
Hafstadvegen 36.
Inngang A: Avonova, Kjetil Simonsen, Harald Grytten, Austad Diagnostikk, Dr.Tjugum, Linda Stuhaug, Plan B Vest og psykolog Solbjørg Hanitz.
Inngang B: Spenst Førde og Lien Helse AS.
Inngang C: Sunnfjord Kiropraktorsenter.

Fri parkering

Nærleik til:

– busstopp
– rutebilstasjon


Tlf:

Lien Helse AS: 916 02 667
Austad Diagnostikk: 700 11 672
Ernæringsrådgjevar Linda Stuhaug: 950 25 619
Fysioterapeut Kjetil Simonsen: 415 67 356
Harald Grytten Akupunktur/fysioterapi: 991 55 502
Gynekolog Dr. Jostein Tjugum: 415 69 638 / 472 97 984
Sunnfjord Kiropraktorsenter: 994 88 373
Psykolog Solbjørg Hanitz: 90 29 56 76
Spenst Førde AS: 577 20 121
Avonova bedrifthelse: 415 12 373 / 400 01 709