Mental trening / Coach

Sindre Rørstadbotnen er aktiv vektløftar og har vært idrettsutøvar sidan han var ni år. Gjennom åra har han opparbeid lang erfaring i å presse seg sjølv for å oppnå måla sine.

Han har vært med på mange store konkurransar og konkurrert mykje. Desse erfaringane har han lyst til å dele/lære vekk til folk som treng hjelp i ein hektisk kvardag.

Sindre har og fått testa vilja si i oppveksten, då med store lese-og skrivevanskar i skulen. Dette kombinert med idrett har gjort at han utvikla ein god evne til å sjå moglegheiter og finne motivasjon, i staden for hindringar og problem på vegen mot måla sine.

Sindre har kurs i mentaltrening via Erik Bertrand Larssens firma Bertrand AS.

Har du eit mål du vil nå? Gjer du fort opp og slit med å presse deg sjølv, eller finn du rett og slett ikkje motivasjon til å trene?

Ta kontakt med Sindre via epost eller telefon!

Prisar

Produkt Varigheit Pris
Timepris 55min. 595,-
Lifecoaching ½ år 30 timar 15 000,- (500kr/t)
Lifecoaching 1 år 50 timar 22 500,- (450kr/t)

For informasjon og ein uforpliktande samtale, kontakt Sindre på mail: sindre@spenst.no, eller mob: 90 51 75 80