Fysio Sør

Helsehuset Førde, i 2. etasje

Fysioterapeut Håvard Gjelsvik er privatpraktiserande fysioterapeut ved Fysio Sør i Helsehuset Førde, 2. etg.

Håvard behandlar eit breitt mangfald av av pasientar.

Behandlinga er retta mot førebyggjing og rehabilitering av akutte og

langvarige problemstillingar. Føremålet er å sikre pasienten god funksjon og redusere smerter, for å meistre kvardagen og aktivitetar med høgare funksjonskrav.

Fysioterapi kan i tillegg til å behandle, hjelpe den utrente å kome i gang med føremålstenleg trening, eller mosjonisten og utøvaren til å optimalisere sin fysiske kapasitet ut ifrå målsetjingar.

Fysio Sør tilbyr

  • Undersøking og diagnostisering
  • Aktiv rehabilitering med øvingar og sjølvstendiggjering
  • Manuell behandling, leddmobilisering og massasje
  • Skadeførebyggjande treningsprogram.

Ta gjerne kontakt for ei grundig førstegongsundersøking.

Prisar:

Behandling Pris
Fysikalsk undersøking/første konsultasjon (inntil 60min) 700 kr
Fysikalsk behandling (30-45 min) 550 kr

(-15% Rabatt dersom du er medlem av Spenst treningssenter.)

Vi garanterar korte ventelister og god oppfølging.

Ta kontakt på telefon eller e-post for å bestille time:

E-post: havardbg@gmail.com 

Telefon: 461 27 585

Håvard Gjelsvik