Fysio Sør

Kristine Løvlie jobbar som privatpraktiserande fysioterapeut ved Fysio Sør, som held til i 4. etasje i Helsehuset Førde. Ho har også kontor på Jølster treningssenter.

Kristine flytta til Førde som nyutdanna i 2013, og har sidan då opparbeida seg erfaring frå privat praksis, kommune og sjukehus, vore leiar for Helsehuset Førde 2015/2016, og hatt ulike arbeidsoppgåver i regi av Spenst Førde, Spenst Florø og Jølster treningssenter.

Kristine er kvinna bak Aktiv Kvardag i Jølster, eit gratis treningstilbod for alle med nav-tiltak, starta i oktober 2016.

Hennar praksis baserer seg på vitskapeleg dokumenterte undersøkingar og behandlingsformar, der målet er å fremme ein endringsprosess hos pasientane ved å fjerne eller lindre smerte, betre eller oppretthalde funksjonsevne.

  •  Undersøking og diagnostisering
  •  Aktiv rehabilitering med øvingar og sjølvstendiggjering
  •  Manuell behandling
  •  Djupmassasje og triggerpunktbehandling
  • Trykkbølge
  • Gruppebehandling
  • Førebyggjande treningsprogram
  • Diverse kurs

Kristine Løvlie

Telefon: 461 27 585
E-post: